Loft mieszkalno - użytkowy

Obiekt: Loft mieszkalno - użytkowy

Projekt: Remont i przebudowa oficyny o funkcji mieszkalno - użytkowej - Lofty Stara Piekarnia

Lokalizacja: Kępno

Inwestor: Prywatny

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
  • strefa ścisłej ochrony archeologicznej,
  • bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego neobarokowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków,
  • duże zagęszczenie zastałej infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrznej.