Kamienica mieszkalno - użytkowa

Obiekt: Kamenica mieszkalno - użytkowa

Projekt: Remont elewacji kamienicy

Lokalizacja: Kępno

Inwestor: Spółka z o.o.

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • obiekt wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, jako część zespołu zabytkowych zabudowań starosty kępińskiego,
  • ścisła strefa ochrony konserwatorskiej,
  • ścisła strefa ochrony archeologicznej,
  • bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowych obiektów użyteczności publicznej.