Budynek biurowy

Obiekt: Budynek biurowy

Projekt: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek biurowy

Lokalizacja: Trzcinica

Inwestor: Spółka z o.o.

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • Strefa eksploracji archeologicznej