Budynek biurowy

Obiekt: Budynek biurowy

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego

Lokalizacja: Laski

Inwestor: Spółka komandytowa

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • strefa ochrony konserwatorskiej,
  • strefa archeologiczna,
  • bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego neogotyckiego kościoła wpisanego do ewidencji zabytków,
  • duże zagęszczenie zastałej infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrznej.