Budynek biurowy

Obiekt: Budynek biurowy

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego

Lokalizacja: Piaski

Inwestor: Sp z o.o.

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego